Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Lidové noviny: Ivan Langer: Korupci budou hlídat agenti

[31.08.2007]

Korupce

Lidové noviny: Ivan Langer: Korupci budou hlídat agenti

Boj proti korupci v řadách Policie ČR

Vláda schválila návrh novely zákona, podle kterého bude moci policie při vyšetřování korupce používat agenty, kteří budou infiltrovat mezi korupčníky. Bude se to vztahovat i na dopravní policisty, o kterých se v souvislosti s korupcí často mluví?

Tuto věc bude řešit nový zákon o Policii České republiky, který bude jedním z pilířů reformy policie. Kromě jiného v něm bude ustanovení týkající se Inspekce ministra vnitra. Bude tam paragraf, který bude říkat, že při odhalování protiprávního jednání je inspektor oprávněn provádět u policistů a nově i zaměstnanců policie zkoušku odolnosti protiprávnímu jednání. Říká se tomu zkouška spolehlivosti. Bude spočívat v navození situace, kterou je policista nebo zaměstnanec povinen řešit.

Jak to bude fungovat v praxi?

Například u dopravní policie inspektor při provádění této zkoušky navodí situaci, kterou policista bude muset řešit. Inspektor tedy třeba pojede příliš vysokou rychlostí, nechá se zastavit a zkontrolovat policistou. Nesmí v žádném případě dělat kroky, kterými by provokoval protiprávní jednání, ale bude sledovat, jakým způsobem policista věc řeší. Jestli standardně, nebo zda přistoupí k tomu, jak se říká: tak jak to vyřešíme, pane řidiči?

Není provokací už to, že inspektor záměrně pojede rychle, aby byl zastaven?

Nenazýval bych to provokací. Jde jen o vytvoření situace, ve které když ten policista zareaguje standardně, tak se nic neděje. Záleží jen na policistovi či policejním zaměstnanci, zda učiní první krok k protiprávnímu jednání. Omezeno je to tím, že inspektor takovou akci bude moci provést pouze pod osobním dohledem. To znamená, že musí sedět v autě. Může být i na místě spolujezdce. Podmínkou je, že se celá akce dokumentuje obrazově nebo zvukově a musí se o ní sepsat protokol a před takovouto akcí musí sdělit nadřízenému, že jde dělat test spolehlivosti. Nemůže se tedy stávat, že by inspektor vyjel mimo službu, udělal přestupek a pak se to snažil krýt tím, že pracuje na testu.

Asi bude problematické už to, že inspektoři či jimi pověření řidiči testovacího vozu poruší zákon nebo spáchají přestupek. Jak to chcete řešit? Vždyť se vám ti inspektoři brzy "vybodují" a nedoplatí se na pokutách...

Bude to v souvislosti s plněním služební povinnosti. Bylo by absurdní, aby jednání v souvislosti s plněním služebních povinností bylo sankcionováno.

Nehrozí, že inspektoři budou porušováním dopravních předpisů ohrožovat ostatní lidi?

Každé takové jednání musí být přiměřené situaci. Nedokážu si představit, že by někdo mohl považovat za přiměřenou situaci, že před školou pojede sto osmdesát kilometrů v hodině.

Často ke korupci dopraváků dochází, pokud je řidič podnapilý. Mohl by si třeba inspektor dát pět piv a vyjet testovat?

Ne, to v žádném případě. Součástí služebních povinností každého policisty je, že je neslučitelné, aby v zaměstnání požíval alkohol.

Na koho jiného kromě dopravních policistů by se inspektoři mohli ještě zaměřit?

Setkáváme se třeba s řadou fiktivních sňatků cizinců za účelem získání občanství či trvalého pobytu. Mezi další cílovou skupinou by tak nepochybně mohly být i řady cizinecké pohraniční policie. Z logiky věci by takové testy dělaly pod vedením inspektora jiné osoby. Žádaly by o trvalý pobyt nebo něco takového. A šly by do služeben, kde mají indikováno, že se tam zákon překračuje.

Jinými slovy inspektoři budou proto najímat třeba Ukrajince?

Ano, i tak se to dá říct. Ukrajince, Vietnamce. Toto je jiný druh té situace. Občan České republiky nebude žádat o povolení k pobytu.

Kdy by všechny jmenované změny měly začít platit?

Návrh zákona má být připraven pro vládu do konce roku. Souvisí to s reformou policie a jde o součást zákona, který řeší řadu jiných věcí, třeba rozsah působnosti policie, zbavení se některých agend, co policista nesmí, co policista musí. Takže do vlády to jde na konci roku. Pak následuje legislativní proces a obecně to zapadá do reformy, která by v legislativní podobě měla nabýt účinnosti k lednu 2009.

Lidové noviny, 31. srpna 2007