Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / MV: Analýza dopadů služebního zákona za 1. pololetí roku 2007 ukazuje pozitivní trend

[16.08.2007]

Bezpečnostní sbory

MV: Analýza dopadů služebního zákona za 1. pololetí roku 2007 ukazuje pozitivní trend

Služební zákon a jeho dopady

Ministr vnitra Ivan Langer a 1. náměstek MV Jaroslav Salivar dnes jednali se zástupci odborových svazů v působnosti Ministerstva vnitra. Jednání se účastnili policejní prezident Oldřich Martinů, generální ředitel HZS Miroslav Štěpán, předseda Nezávislého odborového svazu PČR Milan Štěpánek, předseda Odborového svazu hasičů Vladimír Mühlfeit a předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Alena Vondrová. Jednání navazovalo na dubnové setkání, během kterého byly diskutovány údaje za 1. čtvrtletí 2007.

Všichni přítomní konstatovali, že dopady služebního zákona na příjmy členů bezpečnostních sborů jsou pozitivní. Během jednání se jeho účastníci shodli na následujícím:
- Průměrný plat u PČR i HZS oproti loňskému období jednoznačně roste.
- Klesá počet příslušníků, kteří zaznamenali pokles příjmů.
- Služebním zákonem se bude zabývat expertní skupina. Jejími členy budou zástupci bezpečnostních sborů, odborů a Ministerstva vnitra. Skupina  bude shromažďovat a vyhodnocovat náměty a podněty související se služebním zákonem (systemizace, aplikační praxe, hodnostní označení, ustavování do funkcí apod.). Skupina bude ustavena k 1.9.2007 a do konce roku zpracuje k tomuto tématu komplexní materiál.
- Novelizace služebního zákona není záležitostí letošního roku.
- U Policie ČR je nutné sjednotit aplikační praxi při nařizování přesčasů a počet placených a neplacených přesčasových hodin by měl být v rovnováze.

„Po půl roce je vidět, že zákon, který provázely obrovské emoce, má pozitivní dopad. Je pravdou, že u některých policistů stále trvá pokles v příjmech. Je ale třeba říci, že nikdo, kdo svou práci odvádí dobře, zodpovědně a ve stejném rozsahu, jako loni, se nemusí obávat, že by na konci letošního roku zjistil, že vydělal méně, než minulý rok,“ říká ministr vnitra Ivan Langer. Zároveň dodal: „Za velkou prioritu považuji nábor nových příslušníků policie. Vedení policie se musí zaměřit na změnu situace, která trvá už několik let – tou je nenaplněnost stavů.“

Dalšími diskutovanými tématy byla mimo jiné Reforma policie, či vyhláška, která upravuje zdravotní a fyzickou způsobilost policistů.

Ministr vnitra Ivan Langer zároveň znovu  deklaroval, že Ministerstvo vnitra nepřipravuje žádné změny služebního zákona, které by měly mít vliv na výsluhy příslušníků bezpečnostních sborů. Všichni přítomní se také shodli na tom, že systém průběžné komunikace a diskuse je funkční a že není důvod k protestním akcím.

Analýza dopadů služebního zákona na příjmy pracovníků bezpečnostních sborů ukázala následující:
- U pracovníků Hasičského záchranného sboru se oproti prvnímu čtvrtletí výrazně snížil počet těch, u kterých došlo k poklesu příjmů na 56.
- Průměrný plat stoupl v 1. pololetí 2007 ve srovnání s 1. pololetím 2006 o téměř 2301 Kč.
- Průměrný plat u Policie ČR v 1. pololetí 2007 stoupl o 3400 Kč ve srovnání s 1. pololetím 2006.
- Výrazně poklesl počet příslušníků policie, kteří zaznamenali propad v příjmech  z 5287 na 2440.
- 94% policistů jejich příjem stoupl.
- Ministr vnitra si v této souvislosti vyžádal podrobnou informaci o tom, proč propady u příslušníků stále existují.

Výsledky analýzy ukázaly, že každý příslušník PČR v průměru odpracuje 2 neplacené přesčasové hodiny měsíčně. Analýza dále ukázala, že aplikační praxe uplatňovaná při čerpání přesčasů je v jednotlivých krajských policejních správách rozdílná.

Odchody příslušníků PČR a HZS
HZS přijal do svých řad 81  příslušníků za 1. pololetí 2007. Za tuto dobu odešlo 289 příslušníků, 170 z nich sloužilo u HZS přes 20 let.

Od Policie ČR v 1. pololetí 2007 odešlo 2330 příslušníků a 718 jich bylo přijato. 61 % příslušníků, kteří odešli, sloužilo u policie déle, než 25 let.


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstbvo vnitra, 16. srpna 2007 

 

Každý z nás má právo na svůj názor